Transaction Details

[ This is a AVAX Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0x938c601a0064fad9366b857c4d8ce031e1d576b1d3a96e933115fb238eb9d846

Status:
Success

Block:
10945066 202829 Block Confirmations

Timestamp:
7 days 5 hrs ago (Jun-24-2022 04:36:56 AM +UTC)

From:
0x75f0fde9a13d71a204f1dcedfc8d1ce7e0f7cb36

Interacted With (To):
Contract 0xc325452c274aa4b298e1cb028c1636bc9b5db639


Value:
0 AVAX ($0.00)

Transaction Fee:
0.00445047 AVAX

Gas Limit:
500,000

Gas Used by Transaction:
148,349 (29.67%)

Base Fee Per Gas:
0.000000025 AVAX (25 nAVAX)

Max Fee Per Gas:
0.00000003 AVAX (30 nAVAX)

Max Priority Fee Per Gas:
0.00000003 AVAX (30 nAVAX)

Burned Fees:
0.00445047 AVAX

Txn Savings:
0 AVAX

Gas Price:
0.00000003 AVAX (30 nAVAX)

Txn Type:
2 (EIP-1559)

Nonce Position
3974 0

Input Data:

Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0xd00dd0b2bb9aa856cbebd0e8cd6ab55c9687872d
Topics
 • 0 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
 • 1 0x0000000000000000000000002d1402aa30cc64200d3f02286a543ce015490402
 • 2 0x000000000000000000000000e78f279be2e6574692ebf7fc9eed0ead8d160c8d
Data
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000006052340

1
Address
0x1ad483798422423e3471d2fa8a7ef6eb83bd4926
Topics
 • 0 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
 • 1 0x000000000000000000000000e78f279be2e6574692ebf7fc9eed0ead8d160c8d
 • 2 0x0000000000000000000000002d1402aa30cc64200d3f02286a543ce015490402
Data
 • 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000021b65f0

2
Address
0xc325452c274aa4b298e1cb028c1636bc9b5db639
Topics
 • 0 0x7d40304778709626bf78180280862e8626caaf1db8c1760d98736749d5e5faea
Data
 • 866f5cd3626a2f4dd9ca0eb4bed2d1774d7f601a1e2721ee290cabf9f3949c45
 • 9e7a47c1afe987e2684e708ee386c62f5ee65ccc8fb37f82c503ee927cfb19a5
 • 000000000000000000000000e78f279be2e6574692ebf7fc9eed0ead8d160c8d
 • 0000000000000000000000002d1402aa30cc64200d3f02286a543ce015490402
 • 0000000000000000000000001ad483798422423e3471d2fa8a7ef6eb83bd4926
 • 000000000000000000000000d00dd0b2bb9aa856cbebd0e8cd6ab55c9687872d
 • 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000021b65f0
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000006052340